Ministrul sănătăţii Andrei Usatîi a prezidat şedinţa colegiului Ministerului Sănătăţii

Ministrul Sănătăţii Andrei Usatîi a prezidat joi 1 decembrie, ședinţa Colegiului Ministerului Sănătăţii (MS), cu participarea conducerii și specialiștilor principali ai MS, directorilor instituţiilor medicale din mun. Chișinău și republică, reprezentanţilor catedrelor universitare. Scopul ședinţei a fost dezbaterea a unor provocări actuale din sistemul de sănătate și printr-un schimb activ de idei enunţarea soluţiilor  practice pentru îmbunătăţirea situaţiei din domeniile vizate. Respectiv, agenda evenimentului a cuprins discutarea: fenomenului mortalităţii materne; situaţieiepidemiologiceprivind tuberculoza; calităţii apei și influenţa asupra sănătăţii.

Iurie Dondiuc, specialistul principal al MS în domeniul obstetrică și ginecologie a informat că în anul 2011 au fost înregistrate 6 cazuri de mortalitate maternă, 4 dintre care nu fost luate la evidenţă pe parcursul sarcinii. Totuși, situaţia se arată mai pozitivă  comparativ cu anul 2010 când au fost înregistrate 18 cazuri în acest sens. Printre cauzele producerii acestui fenomen negativau fost identificate: slaba evidenţă a gravidelor și femeilor fertile; lipsa controalelor profilactice; nivelul jos de informare a populaţiei privind planificarea familială; implicarea inactivă a medicilor de familie în consilierea tinerei mame; lipsa continuităţii colaborării dintre medicii specialiști; managementul organizaţional ineficient al instituţiilor medicale.

În urma unui schimb activ de idei s-au identificat drept soluţii eficace redresării situaţiei: urgentarea procesului de renovare și optimizare a cadrelor medicale , la moment 30% dintre medicii obstetricieni depășesc vârsta de 50 de ani; asigurarea măsurilor profilactice la un nivel înalt; îmbunătăţirea calităţii serviciilor la toate nivelele de asistenţă medicală; îmbunătăţirea procesului de supraveghere a femeilor fertile și gravide; revizuirea carnetului medical perinatal; crearea unui mecanism eficient pentru colectarea sistematică a informaţiei veridice; diversificarea metodelor de contracepţie; implementarea programelor sociale de informare a publicului ţintă.

Читайте также:  Психологи выяснили, когда мужчине лучше объясняться в любви

Viceministrul Sănătăţii Gheorghe Țurcanu a accentuat aspectul calităţii actului medical în corelaţie cu accelerarea reformării sistemului de sănătate. În situaţia în care în 11 raioane din Republica Moldova au loc mai puţin de 500 de nașteri într-un an, a fost pus în discuţie profesionalismul mediculuicare este nevoit să ia parte la 1-2 nașteriîntr-o săptămână când în mod normal acesta ar trebui să asiste la câteva nașteri într-o singură zi. Astfel, se arată drept un imperativ urgentarea reformării instituţiilor medicale rurale și uniformizare cadrelor medicale care va duce la perfecţionarea profesională a medicilor și satisfacţia pacientului.

Alt subiect dezbătut în cadrul colegiului a fost situaţia epidemiologică privind tuberculoza (TB). Liliana Domente, director interimar al Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, a informat că în 11 luni ale anului 2011situaţia se arată critică,  fiind depistaţi 98 de bolnavi de tuberculoză. Majoritatea cazurilor au fost înregistrate în raioanele Vulcănești, Basarabeasca, Bălţi și mun. Chișinău. Problemele care nu permit reducerea contaminării cu tuberculoză sunt: lipsa investiţiilor capitale din ultimii 20 de ani; existenţa unor sisteme de ventilare mecanice neeficiente: pierderi energetice mari; clădiri neadaptate cu amplasare neadecvată; resurse umane insuficiente și în proporţie de 45% cu vârsta cuprinsă între 51-60 de ani . O realizare importantă totuși pe parcursul anului curent a fost crearea în republică a unei reţele de 10 centre comunitare destinate persoanelor bolnave cu TB.

Drept soluţii au fost propuse: raţionalizarea asistenţei medicale spitalicești cu centrarea exclusivă către pacient; evaluarea necesităţilor în fondurile de paturi și medicamente; examinarea și aprobarea unui nou mod de contractare a serviciilor de ftiziopneumologie; modernizarea infrastructurii; dezvoltarea sistemului de monitorizare. În acest sens, Viceministrul Sănătăţii Viorel Soltan a declarat că primul pas întru ameliorarea situaţiei de criză din domeniu a fost realizat prin comasarea recentă a Institutului de Ftiziopneumologiecu Spitalul de tuberculoză (satul Vorniceni), urmând al doilea pas fuzionarea și  cu Spitalul municipal de ftiziopneumologie. Prin această restructurare, vor fi atinse un șir de obiective: ameliorarea  calităţii serviciilor spitalicești; eficientizarea controlului tuberculozei în raioane; îmbunătăţirea colaborării dintre asistenţa medicală înalt specializată și asistenţa primară; monitorizarea mai bună a situaţiei în domeniu prin date statistice veridice. În contextul abandonului tratamentului tuberculozei în proporţie de 25 % (2011),Viceministrul,Viorel Soltan, a accentuat importanţa perseverenţei pe care trebuie s-o manifeste medicii faţă de convingerea persoanelor bolnave cu TB să urmeze tratamentul până la sfârșit.

Читайте также:  Изуродованная турчанка просит себе лицо умирающей российской туристки

Discuţiile la cel de-al treilea subiect privind calitatea apei și influenţa asupra sănătăţii auscos în evidenţă câteva carenţe care împiedică ca un procentaj maximal al populaţiei să beneficieze de apă calitativă, precum: probleme specifice ale legislaţiei naţionale; actele legislative și strategiile naţionale depășite și nearmonizate cu legislaţia internaţională; inexistenţa unor programe speciale eficace în domeniu. Până în anul 2020 se propune drept scop asigurarea a unui număr cât mai  mare al populaţiei a RM cu apă calitativă, fiind stabilit drept grup prioritar elevii din școli.

Drept urmare a discuţiilor din cadrul ședinţei, conducerea Ministerului Sănătăţii a îndemnat conducătorii tuturor instituţiilor medicale din ţară să manifeste ambiţie și perseverenţă în ameliorarea situaţiei privind reducerea mortalităţii materne, reducerea infecţiilor cu tuberculoză și asigurarea cu apă calitativă a unui număr cât mai vast al populaţiei.

Colegiul Ministerului Sănătăţii se întrunește lunar pentru a discuta cele mai importante provocări din sistemul de sănătate și pentru a aproba hotărâri pentru îmbunătăţirea situaţiei în respectivele domenii.

Serviciul Informare şi Comunicare a Ministerului Sănătăţii

Медицинский портал: все о здоровье человека, клиники, болезни, врачи - MedPortal.md
Adblock
detector