Universitatea de stat de medicină şi farmacie «Nicolae Testemiţanu» Şcoala de management în sănătate publică

Admiterea la studii postuniversitare de masterat în managementul  sănătăţii  publice anul de studii 2011 -2012La concurs vor fi admişi cetăţenii Republicii Moldova, cu studii superioare, inclusiv angajaţi în funcţiile de conducere din sistemul sănătăţii.

 

Pentru participare la concursul de admitere la masterat candidaţii vor completa o fişă-tip la care se vor anexa:

a) copia buletinului de identitate;

b)  4 fotografii (3×4 cm);

c)  certificat medical despre starea sănătăţii (forma 086);

d)  copia diplomei de studiii superioare;

e)  copia diplomei de licenţă/certificatului de absolvire a internaturii;

f)  copia carnetului de muncă;

g)  CV-ul şi lista publicaţiilor;

h)  recomandare de la ultimul loc de muncă;

i)   recomandare de la Ministerul Sănătăţii (opţional).

Actele enumerate se depun personal.

Termenul depunerii cererilor:  12 — 30 septembrie 2011, orele 900-1700

În perioada depunerii documentelor toţi candidaţii vor susţine un mini-test pentru evaluarea cunoaşterii limbilor moderne şi a calculatorului. Indiferent de calificativul obţinut candidaţii participă la concurs.

Probele de concurs — test şi eseu în specialitate — se vor susţine în perioada 03 — 07 octombrie 2011.

Înmatricularea şi afişarea listelor se va efectua până la 14 octombrie 2011

Studiile se efectuează în bază de contract.

Începutul instruirii — 07 noiembrie 2011. Durata studiilor este de 2 ani.

 Pentru informaţii suplimentare a se adresa:

MD-2004 or. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare 194 B,

Şcoala de Management în Sănătate Publică,

Tel./Fax: (022) 205-205, (022) 209 924

E-mail: sph@usmf.md www.public-health.md

 

Читайте также:  XIII Международная выставка рекламы
Медицинский портал: все о здоровье человека, клиники, болезни, врачи - MedPortal.md
Adblock
detector